Περιβαλλοντικά δεδομένα

Η ομάδα περιβαλλοντικά δεδομένα περιλαμβάνει στατιστικές μελέτες περιβάλλοντος εκπομπές ρύπων , μόλυνση υδάτων, και οτιδήποτε σχετικό με τα ανοικτα δεδομένα που αφορούν το περιβάλλον στην Ελλάδα

Σύνολα Δεδομένων

8 σύνολα δεδομένων βρέθηκαν.