Ιστορικό Εκδόσεων

Εντοπίστε τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο σύστημα, με τις πιο πρόσφατες αλλαγές πρώτα.

ΈκδοσηTimestampΔημιουργόςΟντότηταΜήνυμα καταγραφής
3b6229bf-e3d6-41ac-a03c-187b5ecdfe22 Dec 25, 2014, 18:38 Sandros Paulo hacked-by-slayershackteam hacked-by-slayershackteam HACKED BY SLAYERSHACKTEAM
3121a60e-de80-4f88-bf44-792ba24dc8b3 Dec 25, 2014, 18:37 Sandros Paulo hacked-by-layershackteam
aa634841-f434-406d-ad13-96478f9f485d Dec 25, 2014, 18:37 Sandros Paulo hacked-by-slayershackteam
3d6bf805-11d9-434d-a0b8-c340dbcc040e Feb 26, 2013, 14:18 Charalampos Bratsas test
bb97bbc0-66a7-45f9-8e5c-72cd5e5481e4 Feb 26, 2013, 14:09 Charalampos Bratsas mpla
827f8948-e198-4a33-969b-4f1073d6a47d Feb 26, 2013, 11:23 Charalampos Bratsas
b330b374-011a-4d1b-9e4b-333372a9e2e7 Feb 26, 2013, 10:32 Charalampos Bratsas test22
bf0b9540-6f38-4028-a8e8-cb7fe4d86d20 Feb 26, 2013, 10:19 Charalampos Bratsas employment
1fe1f069-1418-430a-8250-d620660b8075 Feb 26, 2013, 10:13 Charalampos Bratsas minisrtyofculture
ce76e215-b46d-4b56-bd5f-f5922119fd9d Feb 26, 2013, 10:02 Charalampos Bratsas
54a5133f-5f40-4b43-b96c-68fb7bfcd45e Feb 26, 2013, 10:02 Charalampos Bratsas
04db46e2-316f-48cb-922b-9b66047167c4 Feb 26, 2013, 10:00 Charalampos Bratsas
69bb4e88-2ba4-487b-a409-d90d91e076e6 Feb 26, 2013, 10:00 Charalampos Bratsas test2
88715597-690c-4208-8c69-c162d7ef9654 Feb 26, 2013, 09:59 Charalampos Bratsas test
6e50513e-3c7f-468d-98f9-7c86c02a2c71 Feb 10, 2013, 22:47 Charalampos Bratsas producer-prices-index Επεξεργασία ρυθμίσεων.
3448b2ca-7aca-47dd-ad74-4f6caaaf358b Feb 10, 2013, 22:46 Charalampos Bratsas producer-prices-index Επεξεργασία ρυθμίσεων.
4ec2d472-4535-42f1-8fc4-ee597bd78f3c Feb 10, 2013, 22:45 Charalampos Bratsas producer-prices-index economics Δημιουργήθηκε νέο σύνολο δεδομένων.
53e6573b-c507-4664-b8d9-1d3556945980 Feb 10, 2013, 08:46 Charalampos Bratsas agricultural-price-index Επεξεργασία ρυθμίσεων.
8a9669c7-bd50-49ef-8dfa-28f46bffb6c9 Feb 10, 2013, 08:44 Charalampos Bratsas agricultural-price-index Επεξεργασία ρυθμίσεων.
287b8dca-719d-49a3-bbf1-77493ad3bdc6 Feb 10, 2013, 08:42 Charalampos Bratsas agricultural-price-index Επεξεργασία Πόρων.